Huizen, Blaricum en Laren: samen voor kind en gezin

Bericht geplaatst op: 8 september 2015

Afgelopen donderdag 3 september was er een gezamenlijke bijeenkomst voor Huizen, Blaricum en Laren. De middag stond in het teken van informatie uitwisselen over de nieuwe Jeugdwet, de Wet Passend Onderwijs en de rollen van de gemeente en het onderwijs. 

Heldere aanleiding

Ruim 70 mensen kwamen samen in de raadzaal van de gemeente Huizen. Dit waren directeuren onderwijs, intern begeleiders uit het onderwijs, medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin, jeugdconsulenten, de manager Regionaal Bureau Leerlingzaken, jeugd- en jongerenwerkers, medewerkers jeugdgezondheidszorg, jeugdagenten, directeuren van de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, beleidsmedewerkers en de wethouders Jeugd uit Huizen, Blaricum en Laren. De aanleiding was helder: we willen samen ouders en kinderen zo goed mogelijk ondersteunen als zij er zelf niet uitkomen. Daarmee kunnen we  zwaardere problematiek voorkomen!

Wat is me vooral bijgebleven uit deze mooie, zinvolle middag?

  • In de aftrap gaf ik als wethouder mijn wens aan: “Laten we ons samen sterk maken voor kinderen. We willen dat een kind zich optimaal ontwikkelt naar een leven waarin de eigen persoonlijkheid vorm krijgt en waarin het een verantwoordelijke plaats inneemt in de samenleving.” De eerste verantwoordelijkheid voor een kind ligt bij de ouders en het netwerk van het kind. Maar de gemeente heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een klimaat waarin kinderen goed kunnen opgroeien en ouders goed kunnen opvoeden. Dat betekent ook: zorgen voor algemene voorzieningen die dat ondersteunen. Daarbij luisteren we goed naar wat opvoeders willen. Ik gaf de aanwezigen mee om te denken in mogelijkheden. Niet ‘wij en zij’ maar ‘samen’. Niet over elkaar praten, maar met elkaar. Kiezen voor een nieuwsgierige lerende houding. 
     
  • Vertegenwoordigers uit het onderwijs deden een oproep aan de jeugdconsulenten om aan te sluiten bij zogenaamde zorgadviesteams en multidisciplinaire overleggen (mdo’s). Ook vanuit de gemeente zien we dit als de beste werkwijze. Op die manier sturen we geen ouders en jongeren van het kastje naar de muur. Samenwerken staat centraal. Dus we gaan met kind en ouders om de tafel om boven water te krijgen wat er nodig is. Om die samenwerking goed te laten verlopen, is er letterlijk behoefte aan zo min mogelijk (telefoon)lijntjes. Dus het liefst één telefoonnummer voor alle vragen over jeugd en jongeren. Die suggestie nemen we mee.
     
  • Van  belang is steeds dat we ouders én kinderen ondersteunen als ze zelf niet verder kunnen komen. Hulp moet zoveel mogelijk in het teken staan van ontzorgen, normaliseren en mee kunnen doen met leren. Als de veiligheid van kinderen in gevaar is moet het onderwijs de gemeente en/of Veilig Thuis goed weten te vinden. 

Aansluiting onderwijs en zorg

De intensieve middag werd afgesloten met een hapje en drankje. Professionals maakten kennis met elkaar, maakten afspraken om verder te praten en discussieerden over de kansen en mogelijkheden om onderwijs en zorg optimaal op elkaar aan te sluiten. De toon was gezet. Dat we samen voor het kind willen gaan is meer dan duidelijk!

Foto-impressie van de bijeenkomst