Over wethouder Verbeek

Bericht geplaatst op: 14 augustus 2014

Sinds mei mag ik wethouder zijn in Huizen. Daarvoor heb ik jarenlang gewerkt bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag, waar ik verschillende functies heb gehad. De laatste tijd was ik hoofd van het bureau Nederland Gastland. 

Betrokkenheid Huizer samenleving

Ook al werkte ik in Den Haag, mijn betrokkenheid bij mijn woonplaats Huizen en de Huizer samenleving is er niet minder door geweest. Zo heb ik in het bestuur van de Flevoschool gezeten en was ik lid van de Raad van Toezicht van de Gooise Scholenfederatie. Ook was ik 17 jaar bestuurslid van de stichting 'Vrienden van de Trappenberg’ en ben ik 9 jaar commissaris bij de Rabobank Noord Gooiland geweest. Sommige Huizers kennen mij van hun trouwdag als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, oftewel trouwambtenaar; ik heb met veel plezier veel stellen uit Huizen in de echt verbonden. 

Politiek

Mijn betrokkenheid bij de Huizer samenleving leidde ook tot politieke interesse. Voor D66 ben ik van 2010-2014 gemeenteraadslid geweest. Door de goede verkiezingsuitslag in maart kwam D66 in beeld voor de nieuwe coalitie in Huizen. D66 mocht een wethouder leveren voor de portefeuille fysiek domein. Dat betekent dat ik mij  bezighoud met ruimtelijke ordening, grondzaken, grondexploitaties, eigendommen, vergunningen en economie, toerisme en evenementen. Deze portefeuille kent belangrijke dossiers, zoals de uitbreiding van het hoofdwinkelcentrum/Keucheniusstraat en de herontwikkeling van het terrein van de Koningin Wilhelminaschool. Ook de verdere ontwikkeling van het toerisme in Huizen en evenementen zijn mijn aandachtsgebieden. Daarmee zetten we Huizen op de kaart! De Huizerdag en het Havenfestival van twee weken geleden zijn daarvan voorbeelden; fantastische evenementen die veel publiek trekken.

Gedurende mijn ambtstermijn zal ik mij als wethouder inzetten voor onze woon- en leefomgeving. Ik hoop dat ik u daarin vaak zal ontmoeten!