Over wethouder Pas

Bericht geplaatst op: 14 augustus 2014

Op 21 mei ben ik benoemd tot wethouder van de gemeente Huizen. Dat kwam onverwacht. Twee maanden daarvoor had ik nog afscheid genomen van de gemeenteraad, na twintig mooie jaren als raadslid en fractievoorzitter van GroenLinks. Toen me gevraagd werd om wethouder te worden, zei ik natuurlijk niet nee. Die kans krijg je maar één keer. Ik zet me graag in voor Huizen én voor groene en sociale politiek.

Takenpakket

Mijn takenpakket is divers: duurzaamheid en milieu, water, wegen en openbaar groen, verkeer en vervoer, parkeren, gebouwenbeheer, toezicht en handhaving, en kunst en cultuur. Bekend terrein, vanuit mijn ervaring als raadslid. Een nieuwe baan betekent de eerste maanden vooral inwerken. Ik steek ook veel tijd in de kennismaking met ambtenaren, vertegenwoordigers van instellingen, bewonersorganisaties en wethouders van regiogemeenten. Want goed contact zorgt voor een prettige samenwerking! 

Uitdagingen

Er liggen flinke uitdagingen. We merken de gevolgen van de klimaatsverandering: hogere temperaturen en vaker korte hevige buien. Overlast van regenwater moet worden aangepakt, het bomenbestand zorgvuldig beheerd, en de uitstoot van C02 tegengegaan. Dat vraagt om verduurzaming van het beleid op het gebied van wonen, werken en mobiliteit. Dit betekent: energiebesparing en meer zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen (inclusief openbare verlichting). Ook kunnen inwoners zelf bijdragen aan energiebesparing. En duurzame keuzes maken. Dat blijven we stimuleren. Innovatie, kostenbesparing en werkgelegenheid gaan hier hand in hand. Het is complexe materie. Geduld is nodig, maar de omslag naar een duurzame gemeente willen we maken. Ik ga voor stappen vooruit.

Andere thema's 

Ook andere thema’s vragen aandacht. Zoals het realiseren van een alternatief voor de vrije busbaan (meerijden over ’t Merk). Het opknappen van het Stadspark en de kinderboerderij, tot een aangenaam verblijfsgebied. Minder zwerfvuil op straat. Hergebruik stimuleren. Zorgen voor meer biodiversiteit: kleurrijker openbaar groen, met meer vlinders en bijen – dus geen chemische bestrijdingsmiddelen meer! Dit draagt allemaal bij aan een gezonde leefomgeving.

Inzet en betrokkenheid

Ik ben ervan overtuigd dat duurzame oplossingen het beste zijn, en op lange termijn het goedkoopst. Dat vraagt om investeringen door de gemeente, een voortrekkersrol. Maar het vraagt vooral ook om inzet van onze inwoners, instellingen en bedrijven. Zonder die betrokkenheid lukt het niet. Dit stimuleren zie ik als een belangrijke opdracht, mijn opdracht.