Bomen kappen

Uit onderzoeken blijkt dat mensen zich prettiger voelen in een omgeving waar planten en bomen zijn. Wat een geluk dat we in Huizen ongeveer 24.000 bomen in de openbare ruimte hebben! En daar zijn we zuinig op. Jaarlijks krijgt de gemeente meerdere verzoeken om bomen te kappen. Vaak moeten we mensen hierin teleurstellen: ons beleid is namelijk dat we gezonde bomen niet kappen. Omdat we vaak vragen krijgen over dit beleid, vertel ik u graag meer in deze blog.  

Bomen zijn belangrijk

Wij vinden bomen belangrijk. Ze geven zuurstof, halen stof uit de lucht, weren geluid en zorgen in de zomer voor afkoeling. Mensen voelen zich beter in een omgeving met planten en bomen. Ons uitgangspunt is dan ook dat we gezonde bomen niet kappen. We begrijpen wel dat bomen soms overlast kunnen geven. Ze geven schaduw in tuinen en laten blaadjes en zaden vallen. Ook honingdauw, het plakkerige spul dat wordt afgescheiden door luizen, kan vervelend zijn. Gelukkig is deze overlast vrijwel altijd tijdelijk en goed op te lossen. Honingdauw bijvoorbeeld, is makkelijk af te wassen met water.

Wettelijke zorgplicht

Toch is het zo dat bomen ziek kunnen worden, dood gaan of een gevaar vormen voor de veiligheid. Wij hebben een wettelijke zorgplicht voor de gemeentelijke bomen. Daarom inspecteren wij regelmatig de bomen in Huizen. Naar aanleiding van deze inspectie wordt de jaarlijkse kaplijst samengesteld. Hierop staan de bomen die gekapt moeten worden, omdat ze bijvoorbeeld zijn aangetast door ziekte, schimmels en zwammen. Bomen of takken kunnen dan afbreken en gevaarlijk zijn. Maar het kan ook zijn dat bomen zorgen voor wortelopdruk op wegen en fietspaden of ervoor zorgen dat de riolering verstopt. Soms staan bomen in de weg bij aanpassingen en verbeteringen van buurten of straten. Kortom, soms kan het niet anders dan een boom te kappen. Bijna altijd kijken we dan of we nieuwe bomen kunnen terugplanten. Meestal jonge bomen, die weer heel wat jaren mee kunnen. 

Groen Huizen

U ziet: soms moeten bomen helaas worden gekapt, maar alleen als het echt niet anders kan. Als we zouden ingaan op alle verzoeken om gezonde bomen te kappen, zou Huizen een stuk minder groen zijn - minder leefbaar. Dat vind ik niet wenselijk, als milieuwethouder.