Wethouder mr. M. Verhage- van Kooten

Derde Locoburgemeester

Voornaam: Marianne
Achternaam: Verhage-van Kooten
Twitter: @marianneverhage
Postadres: Postbus 5 1270 AA HUIZEN
Partij: ChristenUnie/ SGP

Wethouder vertelt

Specialisme

 • Zelfredzaamheid en participatie jeugd
 • Passend onderwijs
 • Onderwijs (huisvesting)
 • Leerlingenvervoer
 • Jeugdzorg
 • Wonen en woonruimteverdeling
 • Sport en recreatie
 • Algemene communicatie en dienstverlening
 • Informatie en automatisering
 • Facilitaire zaken

Nevenfuncties

 • plv. lid AB Tomingroep
 • lid gemeenschappelijk orgaan primair onderwijs Gooi en Vechtstreek
 • lid van de klachtencommissie van Het Juridisch Loket (Bezoldigd)
 • lid van de bestuurscommissie van het Veiligheidshuis Gooi&Vechtstreek 
 • lid van de subcommissie Jeugd van de VNG 
 • voorzitter stuurgroep wonen Regio Gooi & Vechtstreek
 • lid bestuurlijk overleg samenwerking wonen MetropoolRegioAmsterdam (MRA)
 • voorzitter bestuurlijk overleg VoortijdigSchoolVerlaten (VSV)
 • lid coördinerend beraad jeugd Ministerie Veiligheid en Justitie
 • lid strategisch beraad Straffen en Beschermen Ministerie Veiligheid en Justitie
 • lid Taskforce huiselijk geweld en kindermishandeling
 • lid Stuurgroep Divorce Challenge Ministerie Veiligheid en Justitie
 • lid bestuurlijk overleg jeugdinterventies Ministerie Veiligheid en Justitie
 • lid Stuurgroep SWING-VNG-Ministerie Veiligheid en Justitie
 • lid Klachtencommissie seksuele intimidatie van de Theologische Universiteit te Apeldoorn (reiskostenvergoeding)
 • Bestuurslid Coöperatieve Vereniging Productief Leren te Hilversum