Wethouder mr. drs. J. Bakker-Klein

Wethouder Janny Bakker

Eerste locoburgemeester

Voornaam: Janny
Achternaam: Bakker-Klein
Twitter: @jannybakker
Blog CDA: wethouder.cdahuizen.nl/
Postadres: Postbus 5, 1270 AA HUIZEN
Partij: CDA

Wethouder vertelt

Specialisme

 • Algehele coördinatie sociaal domein
 • Inclusieve samenleving
 • Sociale infrastructuur in buurten en wijken
 • Gezondheidsbevordering en ziektepreventie
 • Sociale en economische zelfredzaamheid volwassenen
 • Dierenwelzijn
 • Financiën / Lokale lasten (inclusief belastingen, WOZ, verzekeringen)
 • Personeel en organisatie

Nevenfuncties

 • Plv. lid ab regio Gooi en Vechtstreek
 • Lid AB Tomingroep
 • Lid gemeenschappelijk orgaan Educatie Gooi en Vechtstreek
 • Plv. lid AB gemeenschappelijke regeling leerplicht Gooi en Vechtstreek
 • Plv. lid gemeenschappelijk orgaan primair onderwijs Gooi en Vechtstreek
 • Voorzitter wethoudersoverleg "Sociaal Domein" regio Gooi en Vechtstreek
 • Vicevoorzitter wethoudersvereniging
 • Voorzitter van het bestuur van de stichting Fonds Bijzondere Noden
 • Lid van het comité van aanbeveling van de stichting Huizer Botters
 • Lid VNG-commissie gezondheid en Welzijn
 • Lid Netwerk Dementie regio Gooi en Vechtstreek
 • Promovendus Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Bestuurslid Amnesty International Huizen
 • Penningmeester Rotary Huizen Oostermeent
 • Lid Protestantse kerk Nederland (PKN)
 • Lid van het landelijk partijbestuur van het CDA.
 • Interim voorzitter van het CDAV in Huizen. 
 • Lid van de ledenraad van de Vereniging Achmea. (Bezoldigd)