Na wettelijke gelijkheid nu ook werkelijke gelijkheid! (04-05-2016)

Nederland heeft (na behandeling in de Eerste Kamer op dinsdag 12 april 2016) het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd. Het VN-verdrag verplicht verdragsstaten alle passende maatregelen nemen om te waarborgen dat redelijke aanpassingen worden verricht om mensen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen gelijk aan ieder ander mee te laten doen aan de samenleving. Het VN-verdrag is al tien jaar geleden tot stand gekomen. Het betreft zowel toegankelijkheid van voorzieningen en accommodaties als toegankelijke informatie. 

De ratificatie door Nederland heeft al met al wel heel lang op zich laten wachten. Maar laten we niet te veel terugkijken. Er is werk aan de winkel!

Implementatieplan Huizen

Mensen met een beperking moeten, net als ieder ander, volwaardig onderdeel kunnen zijn van de samenleving. Dat betekent dat er niet alleen een wettelijke gelijkheid moet zijn, maar vooral ook werkelijke gelijkheid. Op dit moment is dat in Huizen nog niet zo. De toegankelijkheid van toeristisch- recreatieve voorzieningen voor mensen met beperkingen is bijvoorbeeld nog onvoldoende geregeld. Dat weten we uit een kort vooronderzoek dat wij door iZovator hebben laten uitvoeren. We verwachten dat het met de toegankelijkheid van onze eigen gemeentelijke accommodaties wel goed zit, maar dat weten eigenlijk niet echt zeker. Reden voor de gemeente Huizen om nu met een concreet implementatieplan te komen, om ook in Huizen te gaan voldoen aan de eisen van het VN-verdrag.

Uitvoering met behulp van ervaringsdeskundigen

 In het Huizer implementatieplan willen we concrete doelstellingen én maatregelen opnemen, waar we de komende jaren aan zullen werken. Niemand kan beter beoordelen of informatie, voorzieningen en accommodaties toegankelijk zijn voor mensen met beperkingen dan betrokkenen zelf. Bij de verdere ontwikkeling en de uitvoering van het plan zullen ervaringsdeskundigen dan ook een grote rol spelen. We zullen beginnen met de toegankelijkheid van onze eigen gemeentelijke informatie, voorzieningen en accommodaties. Niet alleen moeten we beoordelen of die daadwerkelijk aan de eisen voldoen, maar ook willen we dit kenbaar maken aan betrokkenen, binnen én buiten Huizen, bijvoorbeeld door informatie over de toegankelijkheid van voorzieningen en accommodaties op te nemen in de landelijke App ‘Ongehinderd’.

Samenwerking

Parallel daaraan willen we ook in gesprek gaan met maatschappelijke organisaties en met marktpartijen. Het is belangrijk om ook bij hen draagvlak te creëren voor het aanpassen van hun eigen informatie, voorzieningen en accommodaties, voor zover dit noodzakelijk is. We zijn ons ervan bewust dat we daarvoor vooral ook tijd zullen moeten nemen. Uiteindelijk zullen we het samen moeten doen, als we in Huizen, ook in fysiek opzicht, een ‘inclusieve’ gemeente willen zijn.