Brandveiligheid, samen onze zorg (08-10-2015)

Recent kwam in het nieuws dat steeds meer ouderen met brandwonden op de Eerste Hulp afdelingen van het ziekenhuis komen. Dat zou te maken hebben met het feit dat ouderen langer zelfstandig thuis wonen. Dit bericht herinnerde mij aan het bezoek van Norbert de Jager, eind juni. Hij is werkzaam bij onze regionale brandweerorganisatie Gooi en Vechtstreek. Ik wist eigenlijk tot op dat moment niet dat de brandweer ook op het sociale domein zo actief is en ik was daarvan onder de indruk. Er wordt namelijk heel veel vanuit de brandweer ondernomen om mensen goed te informeren over de risico's van brand.

Brandveiligheidstips

Onder het motto ‘Brandveiligheid, samen onze zorg’ heeft onze brandweerorganisatie ook een brochure uitgegeven, met brandveiligheidstips. Uit de inleiding blijkt dat in 2011 ruim 60% van de slachtoffers van woningbranden ouder was dan 60 jaar. Ook blijkt dat de meeste slachtoffers vallen onder mensen die minder mobiel zijn en daardoor niet snel kunnen vluchten. 

Tien tips

In de brochure staan 10 tips, die ik in ieder geval met u wil delen:

  1. Vluchten bij brand. Maak een vluchtplan. Bepaal de vluchtroute en wie de huisdieren meeneemt.
  2. Rookmelders. Hang rookmelders op en test ze iedere maand.
  3. Vlam in de pan. Blus alleen met een blusdeken of deksel. Blus nooit met water. Blijf in de keuken tijdens het koken.
  4. Stekkerdozen. Overbelaste stekkerdozen kunnen brand veroorzaken. Sluit grote stroomverbruikers rechtstreeks aan op het stopcontact. Sluit geen stekkerdozen op stekkerdozen aan.
  5. Stand-by TV. Zet altijd de TV helemaal uit als u niet meer kijkt.
  6. Sigaretten: Rook niet in bed. Controleer of sigarettenpeuken helemaal uit zijn voordat u ze weggooit.
  7. Lucifers en kaarsen. Bewaar lucifers en aanstekers buiten bereik van kinderen. Brand geen kaarsen dicht bij gordijnen of op tochtige plekken. Zet kaarsen altijd in een stevige kandelaar.
  8. Kookmonoxidevergiftiging. Zorg voor frisse lucht! Ventileer en laat kachel en geiser jaarlijks controleren. Plaats een koolmonoxidemelder en test deze maandelijks.
  9. Een veilige schoorsteen. Laat uw schoorsteen minstens één keer per jaar vegen.
  10. Elektrische apparaten. Maak het filter van uw wasdroger na iedere droogbeurt schoon. Door een combinatie van stof en hoge temperatuur kan brand in elektrische apparaten ontstaan.

We kunnen allemaal iets doen!

Mensen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en in veel gevallen kan dat gelukkig ook. Maar daarbij ligt er wel een taak voor ons allen, dus niet alleen voor de brandweer, om aan brandpreventie te doen. Als kinderen, familie en vrienden van ouderen kunnen we zelf op dit gebied best veel doen aan preventie en signalering. Gewoon thuis, bij onze eigen ouders of grootouders of oudere buren eens kijken of aan de tips is voldaan, en dit bespreekbaar maken, is al een eerste stap.

Maar ook zorgprofessionals hebben hierin een taak. Als gemeente hechten wij veel waarde aan de signalerende functie van huishoudelijke hulpen. Deze professionals komen wekelijks bij mensen achter de voordeur en kunnen dus aandacht besteden aan brandpreventie. Het is van belang dat zij hierin ook geschoold zijn. De brandweer geeft voorlichting. Maar het zou goed zijn als ook organisaties die veel contacten met ouderen hebben (bijvoorbeeld ouderenbonden, welzijnswerk etc.) die voorlichting geven. De brochure ‘Brandveiligheid, samen onze zorg’ van de brandweer Gooi en Vechtstreek is daarbij een nuttig hulpmiddel.