Uitslag Provinciale Statenverkiezing 2011

Op 2 maart 2011 werden de Provinciale Statenverkiezingen gehouden. Op deze pagina vindt u de verkiezingsuitslag voor de gemeente Huizen.

Aantal kiesgerechtigden 31.828
Aantal uitgebrachte geldige stemmen 19.654
Aantal blanco stemmen 13
Aantal ongeldige stemmen 23
Percentage opkomst 61,86%
Aantal te verdelen zetels 0
Aantal stembureaus geteld 24
Percentage geteld 100,00%

Uitslagen per partij

Partij Aantal stemmen Percentage
VVD 5.477  27,87 % 
Partij van de Arbeid (PvdA) 2.624 13,35 %
Christen Democratisch Appèl (CDA)  2.525  12,85 %
SP (Socialistische Partij) 1.281  6,52 %
GROENLINKS 1.124  5,72 %
Democraten 66 (D66)  1.737  8,84 %
Partij voor de Dieren  388  1,97 %
ChristenUnie-SGP  1.662 8,46 %
PVV (Partij voor de Vrijheid)  2.185 11,12 %
De Groenen 21  0,11 %
Ouderenpartij Noord-Holland 299 1,52 %
50PLUS 331 1,68 %
Overige partijen    0,00 %

Als u gedetailleerde informatie wilt bekijken van de verkiezingen, dan kunt u het document Verkiezing Provinciale Staten 2 Maart 2011 downloaden.