Uitnodiging voor inwoners: bijeenkomst op 8 mei (19-04-2017)

‘Gemeentelijke herindeling voor Huizen? Wat vindt u ervan?’


Beste inwoners van Huizen,

Misschien heeft u het al gehoord of gelezen. De provincie Noord Holland heeft op 7 februari jl. besloten om ‘de procedure te starten voor gemeentelijke herindeling in de Gooi en Vechtstreek.’ Maar wat houdt dat in? Dit betekent dat de provincie het voornemen heeft om te komen tot maximaal drie gemeenten in onze regio. Dit gebeurt vanuit de Wet arhi. Dat is de wet ‘Algemene regels herindeling’

Met u in gesprek

De eerste stap in het arhi proces is ‘open overleg’. De provincie gaat overleg voeren met elke gemeente in de regio. Als gemeentebestuur willen we graag in gesprek met onze inwoners. De gemeenteraad en het college horen graag wat u belangrijk vindt. Het voornemen van de provincie ‘om te komen tot maximaal drie gemeenten’ is daarbij het uitgangspunt.

Van harte welkom op 8 mei

De gemeenteraad en het college nodigen u graag uit op maandagavond 8 mei. Raadsleden en collegeleden zijn die avond aanwezig. U bent welkom bij het Erfgooierscollege, Graaf Wichman 175. Er volgen ook nog twee avonden voor vertegenwoordigers van organisaties en instellingen (22 mei) en voor Huizer ondernemers (30 mei). Zij worden apart uitgenodigd.

Hoe ziet de avond eruit?

U bent welkom vanaf 19.30 uur voor een kopje koffie/thee. Om 20.00 uur start het programma.
We geven eerst uitleg over de wet arhi. Wat betekent deze wet voor onze regio? Waar werkt de provincie naartoe? En wat betekent dit voor u als inwoner? Na dit plenaire deel gaan we met elkaar in gesprek. We vinden het belangrijk om uw stem te horen:

  • Wat zijn uw vragen/gedachten/zorgen/wensen?
  • Stel, de provincie besluit dat er een gemeentelijke herindeling komt. Wat past er volgens u bij Huizen?
  • Wat mag volgens u niet veranderen/moet worden behouden?
  • Wat kan er beter in of voor Huizen?
  • Hoe wilt u betrokken en geïnformeerd worden tijdens het arhi-proces?

Rond 21.45 uur sluiten we de avond af. Dan is er gelegenheid om na te praten met een drankje.

Aanmelden

We horen graag vooraf hoeveel inwoners we mogen verwelkomen. Aanmelden kan door:

  • Een e-mail naar arhi@huizen.nl. Onderwerp ‘Bijeenkomst 8 mei’.
  • Het online aanmeldformulier
  • Per post naar ‘gemeente Huizen, Antwoordnummer 1, 1270 VB Huizen’. Postzegel niet nodig.

Meer weten over het arhi-proces?

We hopen u te zien op 8 mei!

Met vriendelijke groet,                                                                     
Namens het gemeentebestuur,

P.W.J. Veldhuisen,                   J. Veenstra,
gemeentesecretaris                   griffier