Reactie college Huizen op besluit Gedeputeerde Staten (07-02-2017)

Het college van Huizen heeft kennisgenomen van het besluit van Gedeputeerde Staten over de herindeling van de regio Gooi en Vecht naar maximaal drie gemeenten. Het college gaat dit besluit delen met zijn gemeenteraad.

De komende tijd gaat het college zich beraden op de betekenis van dit besluit voor de toekomst van de gemeente Huizen in de regio. Dit uiteraard samen met de Huizer gemeenteraad.