Reactie college Huizen na bestudering besluit Gedeputeerde Staten (23-02-2017)

“Wij hebben het besluit en de overwegingen van Gedeputeerde Staten bestudeerd. Het besluit van GS ligt naar ons oordeel redelijk in lijn met de conclusies uit het bestuurskrachtonderzoek van Deloitte. Op dit moment zien wij dan ook geen aanleiding om af te wijken van onze reactie van november 2016 aan GS op het bestuurskrachtonderzoek. Wel concluderen wij dat het wijs is om op korte termijn met onze gemeenteraad te overleggen over de beste manier waarop de huidige fase van maximaal zes maanden ‘open overleg’ bestuurlijk ingevuld kan worden.

Marsroute

Wij zullen bij GS aandringen op een spoedig overleg met de gemeente Huizen. Dit omdat het besluit van GS (overigens begrijpelijk) nog geen concreet plan oplevert en nog geen concrete mogelijke einddatum. Ook lijkt het erop dat GS het niet-voortzetten van de procedure als mogelijkheid open laat. Wij willen daarover graag meer duidelijkheid verkrijgen, zodat we daarna een goede Huizer ‘marsroute’ kunnen bepalen.

Binnen die marsroute maken we uiteraard ook ruimte voor inbreng uit de Huizer samenleving. Dit doen we graag met zo volledig mogelijk informatie, op het juiste moment en op de meest gepaste wijze.