Onderzoek bestuurskracht Gooi en Vechtstreek gereed (29-08-2016)

Deloitte heeft in opdracht van Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland en de gemeenten Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren deze zomer onderzoek gedaan naar de bestuurskracht van de gemeenten in deze regio. Het bestuurskrachtonderzoek is onder meer bedoeld om te weten of de gemeenten voldoende in staat zijn wettelijke taken uit te voeren en ervoor te zorgen dat de voorzieningen aan de inwoners van voldoende kwaliteitsniveau zijn. Het onderzoek heeft ook gekeken naar een eventuele herindeling van de gemeenten Hilversum, Wijdemeren en Weesp en naar de huidige samenwerking tussen de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. Verder is de bestuurskracht van de regio Gooi en Vechtstreek als geheel onderzocht.

Het rapport is nu gereed en is onder aan de pagina te downloaden. Voor het onderzoek is een begeleidingscommissie ingesteld, waarvan de provincie als voorzitter optreedt en waarin de betrokken gemeenten deelnemen.

Het vervolg

Het rapport is gestuurd naar de colleges van B&W van de gemeenten in de regio, die het naar hun gemeenteraden hebben gestuurd.
Op maandag 19 september geeft Deloitte een toelichting op het onderzoek aan de gemeenteraden in de regio. Deze bijeenkomst is niet toegankelijk voor de inwoners.  De colleges van B&W bespreken het rapport met de gemeenteraden.

De gemeenteraden kunnen uiterlijk 14 november 2016 zienswijzen indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Na overleg met de gemeenten over hun zienswijzen zullen GS een standpunt bepalen over de aanbevelingen van het bestuurskrachtonderzoek over de versterking van de bestuurskracht op lokaal en regionaal niveau.

Reactie gemeente Huizen

Het college van burgemeester en wethouders van Huizen heeft het rapport op 29 augustus ontvangen en doorgestuurd naar de gemeenteraad. Burgemeester Fons Hertog: “Een belangrijk rapport, dat gaat over de bestuurlijke toekomst van Gooi en Vechtstreek. En over de plek van Huizen daarin. Het besluitvormingstraject over dit rapport moet dan ook goed voorbereid worden. Dat gaan college en gemeenteraad de komende tijd doen. De besluitvorming is uiteindelijk aan de gemeenteraad.” 

Digitale documenten