Goede bijeenkomsten op 8 mei, 22 en 30 mei over gemeentelijke herindeling (19-05-2017)

In mei waren er bijeenkomsten over de voorgenomen gemeentelijke herindeling (arhi-proces). De bijeenkomsten waren bedoeld om in gesprek te gaan met inwoners, (vertegenwoordigers) van organisaties en ondernemers. Wat vinden zij belangrijk bij de voorgenomen gemeentelijke herindeling?

De bijeenkomsten

De bijeenkomsten startten met een vraag en antwoordgesprek (link naar YouTube) met burgemeester Hertog. Hij gaf hij uitleg over de wet arhi, wat deze wet betekent voor de regio Gooi & Vechtstreek, waar de provincie naartoe werkt en wat dit voor de Huizer inwoners betekent. Vervolgens gingen alle aanwezigen in groepen uit elkaar, om met elkaar in gesprek te gaan over de mogelijke gemeentelijke herindeling.

5 vragen

Elke groep werd gekoppeld aan een raadslid. Hij of zij coördineerde het groepsgesprek. Aan alle groepen werden de volgende vijf vragen voorgelegd:

  1. Wat zijn uw vragen/gedachten/zorgen/wensen?
  2. Stel, de provincie besluit dat er een gemeentelijke herindeling komt. Wat past er volgens u bij Huizen?
  3. Wat mag volgens u niet veranderen/ moet worden behouden?
  4. Wat kan er beter in of voor Huizen
  5. Hoe wilt u betrokken en geïnformeerd worden tijdens het arhi-proces?

Alle ideeën/wensen/meningen van de aanwezigen werden genoteerd. Vervolgens konden de groepsleden drie keer een prioriteit geven aan een onderwerp wat voor hun belangrijk is. Met deze input werd er een top drie gemaakt. De top drie werd door elk raadslid mee terug genomen naar de grote zaal. De resultaten werden op het scherm gepresenteerd en vervolgens besproken. Bekijk de schema’s van deze samenvattingen: