Gemeenteraad in gesprek met gedeputeerde over arhi-procedure (13-04-2017)

In de raadsvergadering van 20 april komt de gedeputeerde, de heer Jack van der Hoek, langs om met de raad te praten over de herindelingsplannen van de provincie. Dit overleg met de gemeenteraad gebeurt in het kader van de fase van ‘open overleg’ als onderdeel van de inmiddels gestarte arhi-procedure.

De gemeenteraad van Huizen zal dit gesprek met de heer Van der Hoek benutten om informatie in te winnen. Raadsleden zullen daarom tijdens deze sessie vragen kunnen stellen aan de gedeputeerde. De gemeenteraad heeft inmiddels ook te kennen gegeven nog geen visie te kunnen geven op het proces. Hiervoor wil de raad eerst in gesprek met inwoners, organisaties/instellingen en met ondernemers. Dit gebeurt tijdens drie informatiebijeenkomsten in de avonduren: 8 mei voor inwoners, 22 mei voor organisaties en instellingen, 30 mei voor ondernemers. De avonden vinden plaats in het Erfgooiers college. Informatie over de avonden vindt u op de pagina 'Bijeenkomsten over het arhi-proces ‘Gemeentelijke herindeling voor Huizen? Wat vindt u ervan?’.

Tijdens een tweede overleg met de gedeputeerde (dit zal uiterlijk in de raadsvergadering van 13 juli zijn) zal de gemeenteraad een visie afgeven.

Van harte welkom

De raadsvergadering van 20 april is een openbare vergadering. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn, op de publieke tribune van de raadzaal. De vergadering start om 19.30 uur. De vergadering is ook live te volgen via streaming. Deze link kunt u vinden op gemeenteraadhuizen.nl.