Geen fusie, wel intensievere samenwerking! (27-06-2017)

De gemeenteraad van Huizen bespreekt in zijn vergadering op 13 juli de conceptreactie van de gemeente aan de Provincie Noord-Holland. Het gaat om de Huizer reactie op het door de provincie voorgenomen besluit tot herindeling in de Gooi en Vechtstreek, naar maximaal drie gemeenten. De reactie gaat uit van behoud van zelfstandigheid en versterking van de lokale en regionale bestuurskracht. Een voorstel voor die versterking wil Huizen samen met Blaricum, Laren (en Eemnes) als gezamenlijk uit te werken model neerleggen bij de Provincie.

Gemeenschappelijk voorstel

Huizen spant zich graag gezamenlijk in voor een betere en intensievere samenwerking in de regio. Dat kan als er namens de HB(E)L-gemeenten één bestuurder optreedt in een regionale portefeuille. Per portefeuille kan dat een andere bestuurder zijn. Zo kan er namens HB(E)L snel, adequaat en doortastend in de regio worden gehandeld, terwijl de lokale belangenbehartiging en autonomie in tact blijft. Dit kan vormgegeven worden in een zogenoemde gemeenschappelijke regeling.

Tijdspad

De komende maanden worden gebruikt om het voorstel grofweg uit te werken om het daarna aan de provincie aan te bieden. Met daarbij het verzoek om een besluit tot fusie uit te stellen; dat geeft de gelegenheid het voorstel te verfijnen en van draagvlak te voorzien. Dat verzoek tot uitstel gebeurt op grond van één van de  aanbevelingen in het Bestuurskrachtonderzoek. De onderzoeker, Deloitte, zegt daarin: “Geef deze gemeenten tot uiterlijk medio 2019 de ruimte om in onderling overleg en in samenspraak met hun bevolking te komen tot keuzes en voorstellen die leiden tot versterking van de regionale/lokale bestuurskracht.”

Draagvlak herindeling

Zowel bestuurlijk als maatschappelijk is er in Huizen niet of nauwelijks draagvlak voor een herindeling. Wel ziet Huizen de meerwaarde van een intensievere samenwerking, die bijdraagt aan een versterking van de lokale en regionale bestuurskracht.