Agenda hoorzitting commissie voor de bezwaarschriften

Hoorzitting van 22 maart 2018

De voorzitter van de commissie voor de bezwaarschriften maakt bekend, dat de commissie op 22 maart 2018, aanvang 19:30 uur, een hoorzitting houdt in commissiekamer I van het gemeentehuis van Huizen. De agenda van deze hoorzitting luidt als volgt:

1.    Hoorzitting 19:30 uur

Het bezwaarschrift van 1 december 2017 dat DAS namens de VvE Ensmeble I en Ensemble II heeft ingediend tegen het besluit van 26 oktober 2017 tot het opleggen van een last onder dwangsom.

2.    Hoorzitting 20:00 uur

Het bezwaarschrift van 10 januari 2018 dat mevrouw M. S. heeft ingediend tegen het besluit van 3 januari 2018 tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het kappen van 24 eiken. 

3.    Hoorzitting 20:45 uur

Het bezwaarschrift van 19 januari 2018 dat mevrouw E. S. heeft ingediend tegen het besluit van 17 januari 2018 tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het kappen van onder andere 2 Esdoorns ter hoogte van de Nieuwe Bussumerweg 64 en 88. 

3.    Hoorzitting 21:15 uur

Het bezwaarschrift van 29 december 2017 van de heer J.P.M. van W. het bezwaarschrift van 3 januari 2018 van de heer S.G. G. en het bezwaarschrift van 5 januari 2018 van 29 december 2017 van de heer F.G. van der M. dat is ingediend tegen het besluit van 5 december 2017 tot het aanwijzen van een tweede parkeerplaats voor het opladen van elektrische auto’s. 

Inzage stukken

De stukken die betrekking hebben op de op de agenda vermelde onderwerpen liggen -voor zover zij openbaar zijn- tot en met de dag van de hoorzitting van 9.00 uur tot 12.30 uur ter inzage in het gemeentehuis bij het secretariaat van de commissie (kamer 1.25). U kunt zich melden bij het Klantcontactpunt, de centrale receptie.