Spanningen thuis

‘Zelf kwamen we er echt niet meer uit’ zeggen Ivar en Simone. Ivar was kostwinner en verloor zijn baan. Het gezin maakte schulden. Deze situatie leverde spanningen op. In dezelfde periode ging hun oudste zoontje Tom naar de basisschool. ‘Daar bleek dat hij veel heftiger reageerde dan leeftijdsgenootjes en soms zelfs agressief was. Hij vond het moeilijk om in een groep te functioneren. We zagen onze Tom steeds verder in de war en in zichzelf gekeerd raken.’ Ivar en Simone hadden hulp nodig en klopten bij de gemeente aan.

Hulp gemeente

Een consulent kwam bij hen thuis en besprak de problemen. Samen maakten ze een plan en bekeken ze wat Ivar en Simone zelf konden doen. Maar ook waar ze hulp wilden vragen aan familie en vrienden en wat nodig was voor een betere financiële situatie. Daarnaast keken ze wat goed was voor Tom. De consulent stelde voor om Tom te laten testen. Hij bleek autistisch te zijn. ‘De hulp die de gemeente daarvoor kon inzetten, heeft ons enorm geholpen. We hebben thuis en op school begeleiding voor Tom gekregen. We hebben bijvoorbeeld geleerd dat het helpt als alles thuis volgens vaste regels gaat. Dat is wel anders dan we gewend waren! En Tom gaat om het weekend uit logeren zodat wij wat rust hebben. Zo kunnen we ook echt aandacht aan zijn zusje geven.’ 

Contact

Wilt u ook met de gemeente kijken op welke terreinen u hulp kunt gebruiken? Neem dan contact op met de gemeente. 

Heeft u vragen over opvoeden of opgroeien? Dan kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.
 

Contact

Voor al uw vragen over:

  • zorg en welzijn
  • werk en inkomen
  • jeugd(hulp)

kunt u contact opnemen met het Advies- en informatiepunt sociaal domein HBEL.

Tel: (035) 528 12 47
E-mail: hbel@sociaalplein.info

Gesprek

Wilt u een gesprek met een van de consulenten? Dat kunt u aanvragen via:

Gesprek voorbereiden