Scheiden. En nu?

“Ik wist dat de ouders van Youp gingen scheiden”, zegt juf Carlijn, “dus ik lette wel een beetje extra op hem.” De schoolprestaties van Youp gaan achteruit, hij trekt zich terug en plast opeens weer in zijn broek. Juf Carlijn nodigt de ouders van Youp uit voor een gesprek. Zij willen alleen om de beurt met haar praten. Het blijkt dat de scheiding moeilijk loopt. De ouders zijn het niet eens over hoe alles verdeeld moet worden en ook niet over de zorg voor Youp. Juf Carlijn geeft aan dat zij ziet dat Youp hieronder lijdt. Ze stelt voor dat de ouders met een consulent van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) gaan praten. Zij kan de ouders in een moeizaam echtscheidingsproces helpen om naast ex-partners, vooral ook ouders voor Youp te blijven. “Ook de opa’s en oma’s werden er bij betrokken. Je kunt het verschil duidelijk merken. Het gaat veel beter met Youp, hij heeft zijn weg gevonden met twee huizen. Hij weet nu dat zijn ouders nog net zoveel van hem houden. Als er eens onenigheid is tussen zijn ouders, weten ze hem er buiten te houden. En morgen komen zijn ouders zelfs weer samen naar het 10-minutengesprek!”

Vraagbaak

Iedere ouder heeft wel eens vragen over opvoeden en opgroeien. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is dé vraagbaak voor (aanstaande) ouders, opvoeders en jongeren. 

Contact met het CJG

Neem gerust contact op:

Contact

Voor al uw vragen over:

  • zorg en welzijn
  • werk en inkomen
  • jeugd(hulp)

kunt u contact opnemen met het Advies- en informatiepunt sociaal domein HBEL.

Tel: (035) 528 12 47
E-mail: hbel@sociaalplein.info

Gesprek

Wilt u een gesprek met een van de consulenten? Dat kunt u aanvragen via:

Gesprek voorbereiden