Geslaagde inloopavond met positieve reacties (18-05-2016)

Op 17 mei was er een geslaagde inloopavond over de nieuwbouwplannen voor kinderboerderij ‘De Warande’! Er waren ongeveer 25 aanwezigen: omwonenden, belangstellenden en raadsleden. Iedereen was erg positief over het gebouw én over de aanpassingen aan het terrein. Er was ook veel belangstelling voor de werking van het helofytenfilter in de vijver.

Voorbereiding van de bouw

Het definitieve ontwerp wordt in detail uitgewerkt. Denk hierbij aan het kiezen van de materialen in het gebouw, de plafond- en vloerafwerking en kleuren. Ook de installatietekeningen worden uitgewerkt. Inmiddels is de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend voor de nieuwbouw en de sloop van de huidige gebouwen.

Terrein

De aanpassingen aan het terrein lopen voorspoedig. De eendenvijver is uitgebaggerd en voorzien van een natuurvriendelijke oever. Het helofytenfilter is aangelegd en in werking gesteld. Dit filter is bedoeld om de vijver op een milieuvriendelijke manier schoon te houden. De nieuwe koeienweide en de schapenweide zijn ingezaaid hebben al een prachtige groene uitstraling. Ook het uitbreiden van de bestrating in de weiden is grotendeels klaar.

Start bouw

De officiële start van de bouw staat gepland voor begin oktober van dit jaar.