Millenniumgemeente

Huizers steunen wereldwijde projecten. Gemeente geeft subsidie als Millennium Gemeente

             

Sinds 2008 is Huizen een Millennium Gemeente. Huizen staat achter de millenniumdoelen en werkt mee aan het bereiken van die doelen. Ook steunen we lokale initiatieven die bijdragen aan de millenniumdoelstellingen. Het gaat om projecten waarbij Huizer inwoners betrokken zijn, waar dan ook ter wereld. Bijvoorbeeld een project voor weeskinderen in Malawi, een voedselprogramma in Zuid Afrika, een waterpomp in Ethiopië, een missiecentrum in de Oekraïne en de renovatie van een kinderziekenhuis in Budapest. Stuk voor stuk prachtige voorbeelden van de betrokkenheid van Huizers bij vraagstukken elders in de wereld. De gemeente verdubbelt de fondsenwerving van inwoners, tot een maximum van 1.000 euro per aanvraag. Hiervoor is jaarlijks een subsidieplafond van 10.000 euro beschikbaar. Sinds 2009 zijn er al meer dan 25 initiatieven gesteund.

Een stap verder

De gemeente stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor de millenniumprojecten. In het collegeprogramma is opgenomen dat dit bedrag ook na 2015 beschikbaar blijft. Zo worden kleine, internationaal gerichte, lokale initiatieven ook de komende jaren gestimuleerd. Ook in Huizen zelf zetten we als millenniumgemeente stappen naar een duurzamer leefmilieu. We doen dit graag met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties, die we daarbij zo goed mogelijk ondersteunen. Zelf het goede voorbeeld geven vinden we als gemeente van groot belang.

Achtergrond millenniumdoelen

Wat is de achtergrond van de millenniumdoelen? In september 2000 spraken de VN-leiders af om de handen ineen te slaan voor een betere wereld. Tegen armoede en honger, tegen ongelijkheid tussen man en vrouw, tegen milieuverontreiniging en HIV/AIDS. En om te zorgen voor betere toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en schoon water. Deze beloften zijn samengevat in acht Millenniumdoelen. Die doelen moeten in 2015 behaald zijn. Meer informatie is te vinden op millenniumdoelen.nl.

Overzicht van gesteunde projecten

2015
Bouwen wc’s in Burkina Faso
Ondersteuning projecten in Afrika, waaronder Khanaye Hospice zorg Hiv-Aidspatiënten
Realiseren drinkwater-voorzieningen Ethiopië
Verbeteren voorzieningen Chingazi Rural Hospital te Malawi
Educatieproject voor straatkinderenopvang in Peru

2014
Zonnekooktoestelproject in Awura Amba in Ethiopië
Weeskinderenproject in Malawi
Aanbouw en inrichting school in Blantyre in Malawi
Ondersteuning ziekenhuis en school in Toniataba in Gambia

2013
Landbouwproject Dominicaanse Republiek
Straatkinderenproject Peru
Kippenproject in Kenia
Project opvang kinderen in Oekraïne
Bakkerijproject in Malawi

2012
Renovatie kinderziekenhuis Boedapest
Studieproject in Indonesië
Voedselprogramma/opvang kinderen in Zuid-Afrika
Gezondheidscentrum/weeskinderenzorgproject Malawi
Waterpompproject in Ethiopië

2011
Studieproject Kalibaru Indonesië
Project in Misca Roemenië
Voedselprogramma/opvang kinderen in Zuid-Afrika
Waterpompproject in Ethiopië
Gezondheidscentrum/weeskinderenzorgproject Malawi

2010
Opvanghuis in Zuid-Afrika
Hulpactie Haïti
Opvanghuis straatkinderen Honduras
Noodhulp watersnood Noord-Albanië

2009
Project gezondheidszorg/alfabetisme in Egypte
Project in Feketic (Servië) opknappen opvangcentrum lichamelijk gehandicapten
Weeshuis in Kenia
Waterproject in Albanië