Kinderopvang

Sinds 1 januari 2005 is er de wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko). De Wko regelt de kinderopvangtoeslag en waarborgt de kwaliteit van de kinderopvang. Hiervoor zijn wettelijke eisen gesteld. De Wko geldt voor kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouderopvang. Er is een landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. De locaties uit dit register voldoen aan de wet. Voor opvang op deze locaties kunt u een financiƫle bijdrage aanvragen.

Vergoeding voor kinderopvang

  • Via de Belastingdienst kunt u inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag aanvragen. 
  • Bij de gemeente kunt u om een bijdrage vragen als u:                                                                       

- Een uitkering ontvangt en een re-integratietraject volgt                                      
- Geen uitkering krijgt, maar een re-integratietraject volgt
- Een verplicht inburgeringtraject volgt
- Sociale of medische redenen heeft waarom u kinderopvang nodig heeft. Lees verder op kinderopvang op Sociaal Medische Indicatie (SMI).

Gastouderbureau of kindercentrum starten 

Voor het starten van een gastouderbureau of kindercentrum moet u een aanvraag indienen bij de gemeente. Het aanvraagformulier vindt u op de website van de Vereniging Nederlandse gemeenten. Algemene informatie vindt u bij stappenplan kindercentrum starten

U mag alleen een gastouderbureau of kindercentrum exploiteren als u bent opgenomen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP). Hiervoor moet u voldoen aan alle eisen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Daarvoor regelt de gemeente een inspectie door de GGD. Pas als u bent opgenomen in het LRKP mag u uw exploitatie starten. 

Aanvragen of aanmelden

Voor het aanvragen van een gemeentelijke vergoeding voor kinderopvang, het aanmelden van een gastouderbureau of kindercentrum en andere vragen neemt u contact op via het telefoonnummer 14 035

Handige links

Informatie over het aanmelden van een gastouderbureau of kindercentrum is terug te vinden op antwoordvoorbedrijven/registratie-kinderopvang.