Verplaatsing Lidl

Locatie en project

Lidl heeft een verzoek ingediend om de huidige winkel aan de Havenstraat te verplaatsen naar een nieuwe locatie aan de Bestevaer. Op de plek waar de winkel nu is gevestigd, is een uitbreiding van het hoofdkantoor voorzien. In het ontwerpbestemmingsplan is de bestemming van de huidige winkel aangepast waarmee geen detailhandel meer mogelijk is op deze plek. Voor de nieuwe locatie van de winkel is de geldende bestemming aangepast om op die plek detailhandel mogelijk te maken. Er is geen sprake van een verruiming van detailhandel in het bestemmingsplan, op de nieuwe locatie bedraagt de bedrijfsvloeroppervlakte maximaal 1500m2 en de verkoopvloeroppervlakte maximaal 1200 m2.

Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt de ontwerp omgevingsvergunning ten behoeve van de nieuwe winkel ter visie. De procedures van het wijzigingsplan en de ontwerp omgevingsvergunningen worden, met toepassing van de gemeentelijke coördinatieregeling (artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening), gecoördineerd uitgevoerd.

Stand van zaken

Op 29 augustus 2017 heeft het College van B&W het ontwerpbestemmingsplan vrijgegeven voor ter visie legging.

Reageren

Met ingang van 8 september tot en met 19 oktober ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Verplaatsing Lidl’ samen met de ontwerp omgevingsvergunning ter visie. In de openbare bekendmaking leest u hoe u kunt reageren.

Documenten

Het ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl