Ontwerpbestemmingsplan Keucheniushof

Waar gaat dit bestemmingsplan over?

Het plan van Visser Bouwmaatschappij BV bestaat uit 22 eenheden. Het is een mix van appartementen, grondgebonden woningen en commerciële ruimten. Het parkeren gaat bovengronds plaatsvinden. Er komen 26 parkeerplaatsen in het plangebied en 7 aan de straatzijde. Om het plan te kunnen realiseren is vergunningverlening nodig en daarom is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.

Stand van zaken

Met ingang van 20 oktober liggen het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende besluiten en de ontwerp omgevingsvergunning ter visie.

Reageren

In de periode van 20 oktober tot en met 30 november kunt u reageren op de plannen. U richt uw reactie (zienswijze) aan de gemeenteraad. Leest u de openbare bekendmaking voor meer informatie over de vervolgprocedure.

Digitale documenten

Hieronder treft u de meest relevante documenten behorend bij dit project:

U vindt de stukken ook op ruimtelijkeplannen.nl.