Herindeling Gooi en Vechtstreek

De provincie Noord-Holland heeft op 7 februari jl. besloten om ‘de procedure te starten voor gemeentelijke herindeling in de Gooi en Vechtstreek.’ Dit betekent dat de provincie het voornemen heeft om te komen tot maximaal drie gemeenten in onze regio. Dit gebeurt vanuit de Wet arhi. Dat is de wet ´Algemene regels herindeling´.

Op 7 november heeft de provincie een besluit genomen over deze herindelingsprocedure. Dit besluit houdt in dat de provincie Noord-Holland het van belang acht dat Huizen, Blaricum en Laren samengaan in één gemeente. 

Op deze pagina vindt u informatie over dit proces. De informatie over de actuele stand van zaken over de regionale bestuurskracht in de Gooi en Vechtstreek en de procedure voor gemeentelijke herindeling in het algemeen vindt u op de website van de provincie. De Provincie heeft bij het besluit op 7 november geen concrete planning vastgesteld voor het hele traject. Wel is er een globale voorbeeldplanning.