Agenda hoorzitting commissie voor de bezwaarschriften

Hoorzitting van 18 januari 2018

De voorzitter van de commissie voor de bezwaarschriften maakt bekend, dat de commissie op 18 januari 2018, aanvang 19:30 uur, een hoorzitting houdt in commissiekamer I van het gemeentehuis van Huizen. De agenda van deze hoorzitting luidt als volgt:

1. Hoorzitting 19:30 uur

Het bezwaarschrift dat Stichting Vivium Zorggroep heeft ingediend tegen het besluit van 3 juli 2017 tot invordering van een verbeurde dwangsom van € 4.000,-.

2. Hoorzitting 20:00 uur

Het bezwaarschrift dat mevrouw W-H. en de heer L.J. hebben ingediend tegen het besluit van 31 oktober 2017 tot verlening van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een bijgebouw in de voortuin.

3. Hoorzitting 20:30 uur

Het bezwaarschrift dat het bezwaarschrift P.A.I.J. van den D. tegen het besluit van 21 november 2017 tot weigering van de energiesubsidie.De stukken die betrekking liggen -voor zover zij openbaar zijn- tot en met 18 januari 2018  (van 9.00 uur tot 12.30 uur) ter inzage in het gemeentehuis bij het secretariaat van de commissie (kamer 1.25).

Inzage stukken

De stukken die betrekking hebben op de op de agenda vermelde onderwerpen liggen -voor zover zij openbaar zijn- tot en met de dag van de hoorzitting van 9.00 uur tot 12.30 uur ter inzage in het gemeentehuis bij het secretariaat van de commissie (kamer 1.25). U kunt zich melden bij het Klantcontactpunt, de centrale receptie.